Orkhon_tg@shuukh.mn      (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305

“ШҮҮГЧИЙГ СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ЖУРАМ"-ИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ АЖИЛЛАГАА ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

     Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 43 дугаар зүйлийн  43.3-т “Шүүгчийн мэргэшил, чадварыг сайжруулах, шүүн таслах ажиллагааны дадлага эзэмшүүлэх, ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх зорилгоор өөрийнх нь зөвшөөрлийг үндэслэн шүүгчийг адил шатны шүүхэд хоёр жил хүртэл хугацаагаар сэлгэн ажиллуулж болно.”, 43.4-т “Энэ хуулийн 43.3-т заасан үндэслэлээр шүүгчийг сэлгэн ажиллуулах журмыг Ерөнхий зөвлөл батална.” гэж заасны дагуу хуульд нийцүүлэн “Шүүгчийг сэлгэн ажиллуулах журам”-ын төслийг боловсруулж, нийт шүүгчдийн саналыг авахаар бүх шатны шүүхийн тамгын газарт хүргүүллээ.

ШҮҮХИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР

 

Хэрэгцээт веб линк

  Байршил
  Холбоо барих
  Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг Шүүхийн байр

 

Утас : (+976) 7035-6039, (+976) 7035-2614, (+976) 7035-7306, (+976) 7035-7305
И-мэйл : Orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00